VSP

Ook deze kanjer stelt zich beschikbaar voor de VSP

Ook deze kanjer stelt zich beschikbaar voor de VSP. Joost de Bruijn, 60 jaar, opgegroeid in Dubbeldam en woonachtig in Sterrenburg. Horecaondernemer en actief met Restaurant & Partycentrum & Terras “Wantijpaviljoen”, één van de oudste horecaondernemingen in Dordrecht!


Ik ben oud voorzitter en bestuurslid van Horeca Nederland Drechtsteden, en oud-landelijk bestuurslid Horeca Nederland.
De redenen om deel te nemen in het team van VSP zijn:
• Volledige transparante lokale politiek.
• Horecabeleid in Dordrecht en vestiging op een juiste manier aanpakken.
• Ondernemersklimaat Dordrecht verbeteren
• Meer politie (veiligheid) in de wijken
• Sport voor iedereen bereikbaar, een leven lang sporten
• Huisvestingsproblemen sneller aanpakken
• Dordrecht moet schoner
• Meer aandacht voor senioren
• Meer aandacht (geld) voor sociaal zwakkeren


Daar wil ik mij de komende 4 jaar keihard voor inzetten.
Betrouwbare en eerlijke politiek. Waar iedereen mee doet naar vermogen en er niemand aan de kant staat.


Bij de VSP telt iedere Dordtenaar mee van jong tot oud.
Stem lokaal.


Stem VSP Dordrecht lijst 8