VSP

Eerlijke en sociale overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie

De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie (energietransitie) is een kans voor verbetering van de leefsituatie voor iedereen. Maar de aanschaf van woning isolatie, zonnepanelen energiezuinige apparatuur is niet voor iedereen betaalbaar.- De VSP wil dat iedereen mee kan doen.- De VSP wil een gemeentelijke regeling voor groepen met lage inkomens want de lagere inkomens lukt het bijna niet om subsidie te krijgen, aangezien ze de kosten niet kunnen voorschieten.- De VSP vindt dat de hoge energieprijzen gecompenseerd moeten worden door de rijksoverheid.