VSP

Margret Stolk op radio 1 over parkeerbeleid ASZ

 

Het zal u de afgelopen dagen niet ontgaan zijn dat er veel media aandacht is voor het betaald parkeren bij ziekenhuizen.Gisteren zijn wethouder Rik van der Linden en ik uitgenodigd bij het Radioprogramma van Lara Rense bij de NPO1 om mee te praten over genoemd onderwerp. Het programma werd uitgezonden vanuit het Albert Schweitzer Ziekenhuis.Zoals bekend is de VSP geen voorstander van betaald parkeren op het Gezondheidspark en de Sportboulevard.In Nederland hebben wij een solidariteitsbeginsel betreffende de zorg. Wij betalen allemaal premie, ook al ben je niet ziek. Waarom zouden wij dit ook niet doen voor het parkeren bij ziekenhuizen? Vroeg of laat krijgen wij allemaal wel eens te maken met ziek zijn. De zorgkosten voor mensen rijzen de pan uit en op het verplegend personeel is tijdens de crisis een kaalslag gepleegd met massale ontslagen. De druk ligt hier enorm hoog. De regering heeft volop ingezet op vrijwilligers en mantelzorgers of wel de participatiemaatschappij. Is het dan rechtvaardig om de kosten van parkeren bij ziekenhuizen ook bij hen neer te leggen? Een hele moeilijke discussie maar alles heeft te maken met keuzes en geld. Tweede Kamerlid Nine Kooiman van de SP noemde tijdens een uitzending de parkeertarieven een melkkoe voor de ziekenhuizen en/of gemeentes en pleitte voor het afschaffen ervan.Margret Stolk