VSP

En nog zo’n kanjer die zich verkiesbaar stelt!

En nog zo’n kanjer die zich verkiezbaar stelt;
Jan van Laar, 52 jaar, opgegroeid in Sterrenburg en nu met Mariëlle de Visser woonachtig in Dubbeldam. Vader van 2 kinderen, Esmee en Jeron .Scheepvaartondernemer en actief in de media met 078magazine Lifestyle Dordrecht, @Maritiem Media en Mr. Pink reclame.

De VSP is niet meer alleen een partij voor ouderen, maar bij de VSP telt iedere Dordtenaar mee.
De VSP heeft sterke standpunten op het gebied van:
• Veiligheid en criminaliteit: meer wijkagenten op straat. Dit wordt al jaren beloofd, maar moet nu echt gaan gebeuren.
• Breedte sport: betere medewerking vanuit de politiek en betere faciliteiten voor alle sportverenigingen. Zwembaden de Dubbel en het Wantijbad moeten behouden blijven.
Sport moet voor iedereen bereikbaar zijn.
• Huisvesting voor iedereen: van sociale huur, starterswoningen tot aan het hogere segment en ouderen huisvesting, overal is een tekort en dat moet evenredig en snel gebouwd gaan worden om mensen in de stad te kunnen houden.
• Topsport: VSP wil dat er actief vanuit de gemeente samengewerkt wordt met FC Dordrecht om de verbouwing van een (multifunctioneel) stadion voor FC Dordrecht mogelijk te maken. Daarbij is het niet de bedoeling dat de gemeente dit gaat bekostigen!
Dordrecht is een echte voetbalstad, FC Dordrecht moet behouden blijven voor de stad.
• Duurzaamheid: VSP is geen voorstander van windmolens op ons eiland , maar zet in op zonnepanelen op daken. Te beginnen op overheidsgebouwen en scholen.
• Toerisme: het bouwen van grote hotels aan bijvoorbeeld het Vrieseplein en de Spuiboulevard zorgt voor meer toerisme en dat is weer goed voor winkels, horeca en een meer bruisende binnenstad.
• Bedrijven / middenstand: naar ondernemers wordt de laatste jaren nauwelijks geluisterd, ook dat moet veranderen en de VSP gaat dat doen.

VSP DORDRECHT: de enige echte lokale partij.
Stem lokaal , stem VSP lijst 8 nr.12