VSP

EET EN ONTMOET

Onze fractie ontmoet u graag op vrijdag 8 november 2019 in het Polderwiel. Wij lopen mee in de bediening en hopen met u in gesprek te gaan wat er speelt in uw buurt en omgeving maar ook vooral wat u mist.De VSP biedt u deze avond live muziek aan uit o.a. de jaren 60 en 70.Wij hopen u te zien.