VSP

Woonwagenbewoners hebben het recht om in Dordrecht te wonen

De VSP heeft de volgende standpunten: ● Er moeten meer standplaatsen voor woonwagens komen. Kinderen en kleinkinderen van de huidige bewoners moeten in de buurt van hun familie kunnen blijven wonen als ze uit huis gaan.● Het moet mogelijk worden dat woonwagens op eigen grond komen te staan i.p.v. op erfpachtgrond, zodat er gelijke condities komen voor woonwagens en reguliere woningen.● We willen de woonwagenplekken op de huidige locaties behouden en uitbreiden i.p.v. verplaatsen.● De woonwagencultuur is onderdeel van de stad Dordrecht en moet behouden blijven.Ook woonwagenbewoners hebben het recht om in Dordrecht te wonen. Ook hier zijn wachtlijsten van jaren voor een plek op dit eiland.Onze ambassadeur en lid van de VSP Anneke Minnebreuker

👊