VSP

Onze inbreng over ‘het Huis van de Stad’

 

Onze inbreng vandaag in de gemeenteraad van 24 september 2019 over Het huis van de stad ofwel het nieuwe stadskantoor.Voorzitter,Waarom trekt Dordrecht keer op keer een veel te grote broek aan? Waarom kijkt Dordrecht niet naar zijn portemonnee ?Als er een fietsbruggetje moet komen om Stadswerven te verbinden dan wordt dat opgeblazen tot iconische proporties en bijbehorende kosten en we weten allemaal inmiddels des te hoger de investeringskosten des te hoger de onderhoudskosten.Als er een cultuurcentrum moet komen dan slaan we wederom door en bieden een veel te grote ruimte aan te weinig huurders, waardoor de zaak niet exploitabel is en de kosten ons onevenredig hoog om de oren vliegen.Voorzitter volgens de VSP stevent Dordrecht af op aanzienlijke begrotingstekorten en het zou dan ook Dordrecht sieren om lessen te trekken uit in het verleden niet behaalde resultaten. Met andere woorden het zou Dordrecht sieren om de veel te grote broek in de kast te hangen en te investeren in wat minder iconische projecten.Het huis van de stad en de regio, welke regio? De regio die zwaar aan het infuus ligt ? De regio die blijk heeft gegeven om prima gezamenlijk pot te verteren, maar die bij gezamenlijk de broekriem aanhalen niet thuis geeft?Voorzitter de VSP vindt dat een grote bezuinigingsronde ten gevolge van de opgelopen tekorten in het sociale domein die op ons af komen, hierdoor de sociaal zwakkeren, de ouderen en mensen met hulpvragen van diverse aard niet langer kunnen rekenen op steun.Voorzitter dit alles omdat er een enorme worst voor onze neus hangt, de worst van de Eneco-miljoenen. Maar deze miljoenen zullen snel opgaan ten gevolge van de stikstofproblematiek, klimaatmaatregelingen en energietransitiekosten, exploitatie Energiehuis en Sportboulevard. En wat rest zijn de tekorten.Voorzitter waar we nu op afstevenen is een iconisch huis van de stad en regio, welke vol zal zitten met loketten waar de Dordtse bevolking om hulp en steun kan vragen en waar in alle loketten het zelfde antwoord zal worden gegeven, NEEN mevrouw of mijnheer wij kunnen U niet helpen het geld is opgegaan aan Iconische en megalomane projecten, Dordrecht heeft geen grote broek meer aan en ook geen kleine broek, Dordrecht is tot op het bot uitgekleed door dit college.Jack Wisker