VSP

Onze art. 40 vragen over Ouderenzorg in Dordrecht

 

Gisteren op 17 september 2019 heeft de VSP artikel 40 vragen gesteld aan het college inzake de Ouderenzorg in Dordrecht.Geacht college,Het zal u niet ontgaan zijn dat er gisteren, 16 september 2019, een uitzending bij Nieuwsuur was over hoe het gesteld is in de ouderenzorg in Dordrecht en de rest van Nederland.Een geriater van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht maakte duidelijk dat er na het opheffen van verzorgingshuizen grote problemen zijn om kwetsbare ouderen goede zorg te bieden in hun woonplaats of directe omgeving. Bijgaand stuurt de VSP u een artikel uit het Financieel Dagblad waarin de roep om de ouderwetse bejaardenhuizen in nieuwe stijl weer te gaan voorzien in de ouderenzorg. Voor Dordrecht is dit een belangrijk artikel omdat Dordrecht een gemeente is waar procentueel veel vergrijzing is en gaat optreden. (Zie bijlage)Vanuit deze optiek wil de VSP van het college weten of deze ouderen problematiek op woninggebied in Dordrecht een onderwerp is dat de aandacht heeft van het college? Wij zouden graag van het college een antwoord krijgen waaruit blijkt of de 30.000 ouderen in Dordrecht en de toekomstige grijze golf welke zeker aanhoudt tot 2030/2040 in Dordrecht kunnen blijven wonen en of daarvoor ook specifieke plannen zijn voorzien, bijvoorbeeld op het gebied van levensbestendige woningen, appartementen voor ouderen inclusief voorzieningen en verzorging dicht bij hun eigen huis of hun omgeving? Breng het bejaardentehuis terug in welke vorm dan ook en wat past in deze tijd? Moderne bejaardenhuizen geven ouderen de keus over hoe ze willen wonen. Door de inzet van het kabinet is er enorme druk op mantelzorgers en professionele zorg, waarschuwde het Sociaal en Cultureel Planbureau onlangs. “Het is daarom tijd voor een comeback van het bejaardenhuis, maar dan nieuwe stijl.”Ook in het kader van de vergrijzing is de VSP benieuwd hoe de vergrijzing van invloed is op het streef aantal inwoners van Dordrecht zijnde 140.000 inwoners. Vraag 1. Kunnen onze ouderen ook daadwerkelijk in Dordrecht blijven wonen of moeten zij uitwijken naar andere gemeentes?Vraag 2. Is er uw ambitieuze bouwplannen rekening gehouden met de nieuwe vorm van zorgunits of kleinschalige woonvoorzieningen?Vraag 3. Rekening houdend met de vergrijzing hoeveel inwoners heeft Dordrecht in 2040/2050? Vraag 4. Heeft Dordrecht in 2050 straks, na de grijze golf, geen leegstandsprobleem? Vraag 5. Hoeveel woonplekken zijn er voor ouderen voorzien in de bouwplannen? (Aantallen appartementen etc.)Vraag 6. Bent u ook bereidt om met de ketenpartners in gesprek te gaan en te kijken wat voor oplossingen en dan vanuit de gedachten dat wij hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben naar onze ouderen?De VSP zou graag antwoord op deze vragen krijgen voor de behandeling van de begroting 2020.Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet,Met vriendelijke groet,Margret Stolk, Fractievoorzitter namens de VSP