VSP

Schriftelijke vragen ‘Elk kind een zwemdiploma’ gesteld aan wethouders Stam en Heijkoop

Vandaag heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld aan de wethouders Stam en Heijkoop inzake “Elk kind een zwemdiploma”Ruim een jaar geleden is de Motie “Elk kind een zwemdiploma ” met algemene stemmen aangenomen in de gemeenteraad. We zijn nu bijna een jaar verder en na het eerste gesprek is er niets meer vernomen. Als VSP zijn wij steeds met het onderwerp bezig en hebben wij diverse stukken naar jullie gestuurd. Ook in de media komt steeds meer de roep dat het schoolzwemmen, met name zwemmen tot en met diploma C, een must is. De VSP wil dan ook aan de wethouders vragen: – Of u op korte termijn met een voorstel kunt komen? – Of u op korte termijn een pilot willen doen met natte gymlessen? – Of u op korte termijn nogmaals met Sandra Lohuizen in gesprek wilt gaan om te kijken of haar inzet op dit gebied kan worden ondersteund? – In het zicht van de begroting 2020 met een financieel voorstel hiervoor te komen? Als je nu kijkt en luistert dan hoor je steeds meer bijval voor schoolzwemmen uit de samenleving. De Dordtse reddingsbrigade maar ook de reddingsbrigade Nederland dringt aan op zwemmen voor iedere kind. Ook is er een politieke partij in Den Haag (SP) die met een voorstel komt voor behandeling in de tweede kamer. Deze partij wil ook Minister Bruins (VWS) hierbij betrekken. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Leo Stolk namens de VSP. Foto Thymen Stolk