VSP

Onze inbreng op de kadernota 2020 in de raadsvergadering van 25 juni 2019

 

De VSP heeft met veel interesse en aandacht de kadernota 2020 bestudeerd. Deze nota is een eerste aanzet voor het kenbaar maken van beleid van de gemeente Dordrecht in 2020 en de daaraan verbonden financiële consequenties.De kadernota borduurt voort op de groeistrategie van het huidige college en lijkt erg op de kadernota’s die wij eerder hebben gezien, maar er is één belangrijk nieuw item, namelijk de aandacht die gegeven wordt aan de komende verkoop van Eneco en hoe fantastisch Dordrecht haar groeistrategie hiermee kan aanjagen en financieren.Het eerste wat opvalt is bij de inleiding van de kadernota, dat de financiële meevaller ten goede gaat komen aan de toekomstige generaties inwoners en werkgevers! En de huidige bewoners van Dordrecht dan?Voor dit huidige college is het hebben van aandelen in Eneco een geluk en misschien op termijn een geluk bij een ongeluk.Vorige colleges hebben reserveringen aangelegd en geïnvesteerd in bedrijven zoals Eneco, dit huidige college heeft de reserves al aardig doen slinken en maken jaarlijks verlies op de gemeentebegroting. Alleen het voortdurend toevoegen van reserves aan de negatieve resultaten bedekt de zichtbaarheid van terugloop van de gemeente gelden.En nu de gemeente een meevaller heeft van wellicht 250 miljoen doen de huidige inwoners van Dordrecht niet mee!? Dat kan niet het geval zijn! Dordrecht heeft op sportief gebied de nodige achterstand in te halen. Een ruimer (financieel) beleid en visie kan het imago van dit college alleen maar ten goede komen. Wethouder Stam doet evenwel zijn uiterste best om de impasse rond de sportaccommodatie Schenkeldijk op te lossen, maar wordt door de coalitie onvoldoende ondersteund. De VSP heeft bewondering voor zijn uithoudingsvermogen en begrip voor de situatie waarin hij zijn werk moet doen. De cartoon die de VSP aanbiedt aan het college. “typeert zijn situatie, nl van de regen in de drup”. Het percentage inwoners in Dordrecht ligt ruim onder het minimumniveau en boven het landelijk gemiddelde. De eenzaamheid in Dordrecht onder de inwoners is extreem hoog vergeleken met andere steden. Ouderen in de zorg en of wijken kunnen niet of nauwelijks lunchen of dineren omdat hierop enorm bezuinigd is. En zo zijn er tal van zaken voor de huidige bewoners van Dordrecht die vragen om een financiële impuls (tuinders- en bijen vereniging). De VSP vervalt bijna in de leus van de Thiery Baudet “eigen volk eerst “maar dan voor alle Dordtenaren van welke afkomst dan ook! De VSP zal zich sterk maken om ervoor te zorgen dat ook bestaande Dordtenaren profiteren van deze financiële meevaller en zal haar verlanglijstje voor de bestaande Dordtenaren aan het college overleggen, zodat zij daarmee rekening kunnen houden bij de begroting van 2020. Eén item willen wij nu al aangeven, namelijk de bestaande bewoners (financieel)l helpen bij het energiezuiniger maken van hun woning en zodoende voldoen aan de vereiste milieueisen van de toekomst.Dordrecht behoort tot de grotere gemeenten van Nederland. Wij staan op plek 24. Het college wil groter groeien, dus willen wij naar 140.000 inwoners en daarvoor zijn 10.000 nieuwe woningen nodig. De VSP onderschrijft dat een gezonde groei nodig is om de vitaliteit van de stad te behouden, maar maakt zich wel zorgen over het ambitieniveau van dit college. Helemaal als de VSP in de kadernota leest dat “De exploitatiebegroting van de gemeente biedt niet voldoende ruimte om de groei naar een stad van 140.000 inwoners te financieren. Alleen met de verkoopopbrengsten van Enecoaandelen is dit mogelijk!Dat geeft gelijk aan dat de ambities te hoog liggen, als de expansie niet uit lopende middelen kan worden gefinancierd mag je niet een dergelijk risico aangaan. (Eneco is een eenmalige meevaller !).Ook wil de VSP aangeven dat de opgesomde onzekerheden niet compleet zijn geïnventariseerd. Allereerst is er het “gevaarlijke stoffen goederenvervoer” door Dordrecht, dat het bouwen in de Spoorzone tot 2030 onmogelijk maakt. Ook de Brexit en de vertragende economische groei kan effect hebben de mogelijkheid om dure woningen te slijten. De VSP pleit ervoor om het ambitieniveau van dit college te matigen, de Eneco opbrengsten ook in te zetten voor de huidige bewoners en tevens te streven naar een begrotingsevenwicht in de komende jaren. Tevens pleit de VSP om op woningbouw gebied te overwegen meer woningen te voorzien voor jonge gezinnen, studenten, ouderenwoningen (leeftijd bestendig) en singles in plaats van alleen maar dure woningen. Om in te spelen op modernere woonvormen kan de bevolking van Dordrecht ook groeien en daarmee de inkomsten van het gemeentefonds.Tot slot wilt de VSP u het volgende meegeven, wil Dordrecht groter worden en belangrijker ( van plaats 24 naar plaats 19) maar meer van het zelfde, of willen wij de bijzondere stad blijven die wij nu zijn, met een gezonde groei en een gezonde financiële huishouding ?Outlook voor Android downloaden