VSP

Vrijwel alle pensioenen zijn in deze periode niet geïndexeerd en zijn daardoor met ruim 20% in koopkracht gedaald

Ouderen en gepensioneerden hebben vaak een inkomen dat bestaat uit loon, bijstand, AOW en/of pensioen.
In de afgelopen 10 jaar zijn de uitgaven ongeveer met 20 % gestegen (site CBS, inflatie).
In diezelfde periode is de AOW met 10% gestegen, gekoppeld aan het minimumloon.
Vrijwel alle pensioenen zijn in deze periode niet geïndexeerd en zijn daardoor met ruim 20% in koopkracht gedaald. Als voorbeeld, het grootste pensioenfonds in Nederland, ABP (ABP = Pensioenfonds voor overheidspersoneel en onderwijspersoneel) heeft in de afgelopen jaren niet geïndexeerd, en hebben haar gepensioneerden dus nu, in 2022, ruim 20% aan koopkracht ingeboet.
Daar ook de AOW in dezelfde periode van 20 jaar slechts gedeeltelijk is geïndexeerd ligt het totale koopkrachtverlies voor gepensioneerden ruim op
25%.

In het coalitieakkoord 2022 t/m 2026 van het nieuwe kabinet staat het voornemen om de AOW los te koppelen van het minimumloon. De regering kan dan het minimumloon en bijstand aanpassen zonder dat dit ook met de AOW gebeurd. De centrale overheid is voornemens om het minimumloon en de bijstand met 7.5% jaarlijks te verhogen. Deze verhogingen zijn ongeveer 5% boven op de jaarlijkse inflatie. Dus worden ouderen en gepensioneerden jaarlijks
5 % achtergesteld t.o.v. het minimumloon en bijstand.

In geen van de diverse verkiezingsprogramma’s van de nieuwe regeringscoalitie wordt het voornemen om de AOW te ontkoppelen van het minimumloon en bijstand genoemd. De oudere kiezers hebben dus gestemd, zonder dit beleidsvoornemen te kennen. Door de verstrekkende financiële gevolgen van dit beleidsvoornemen voor ouderen, kan voor wat ouderen betreft gesproken worden van verkiezingsbedrog. Vele ouderen hadden wellicht anders gestemd als zij op de hoogte waren van dit beleidsvoornemen van de coalitiepartijen.

De VSP is van mening (gelukkig met andere sociale partijen) dat wij de nieuwe landelijke coalitiepartijen moeten aanspreken op deze ongewenste- en discriminerende ontwikkeling voor ouderen en gepensioneerden.

Margret Stolk