VSP

Als je ondersteuning of zorg nodig hebt, moet je dat ook krijgen!

 

Ouderen moeten regelmatig langdurig wachten op zorg en of ondersteuning. Verpleeghuizen hebben gebrek aan capaciteit en vaak vele wachtenden op de wachtlijst. Komt er dan wél een plek vrij in een verpleeghuis dan is dat vaak buiten Dordrecht. Dit is niet wenselijk omdat mensen niet uit hun vertrouwde omgeving gehaald zouden moeten worden, en daardoor sociale contacten kwijtraken. Familie en of vrienden, die vaak ook ouder en of slecht ter been zijn, kunnen deze mensen binnen onze gemeente nog regelmatig bezoeken.Zij kunnen dit soms niet meer doen als zij ver moeten reizen hiervoor. Mensen worden daardoor eenzaam, en hebben heimwee naar hun eigen omgeving. Zo willen wij toch niet met onze ouderen omgaan? Maar ook nu mensen langer thuis moeten of willen blijven wonen hebben zij dikwijls een grotere behoeften aan zorg en ondersteuning. Zij moeten dan vaak te lang wachten op het keukentafelgesprek. Het keukentafelgesprek is het gesprek waarin de behoefte over de nodige WMO(wet maatschappelijke ondersteuning) zorg plaatsvindt. Na dit gesprek kan het in veel gevallen nog wel 3 maanden duren voordat mensen de daadwerkelijke hulp krijgen van de thuiszorg organisaties. Zowel voor huishoudelijke hulp als reguliere zorg.Respect voor alle thuiszorgmedewerkers die keihard werken en dit met hart en ziel doen.Toch horen wij nog te vaak uit het werkveld, dat er personeel te kort is.Wij vinden, dat mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben dit ook direct moeten kunnen krijgen. Juist omdat de groep ouderen die ondersteuning nodig hebben nog steeds fors groeit.Mocht u tegen dingen aanlopen meldt u dit dan aan ons.Www.vsp-dordrecht.nl of 0655988520.Bernadette Striebeck