VSP

De VSP wil naar een welzijnssamenleving waar iedereen van mee profiteert

Uit onderzoek blijkt, dat de economische groei in ons land de laatste tientallen jaren vrijwel alleen ten goede is gekomen aan bedrijven en aandeelhouders, maar voor medewerkers zijn de lonen, salarissen, AOW-uitkeringen en het minimumloon zijn in deze groeiperiode nauwelijks verhoogd en pensioenen zelfs gedaald.
Huren, zorgkosten, energieprijzen, kosten van levensonderhoud en koopprijzen van woningen zijn enorm gestegen. Hierdoor is de armoede onder de bevolking, ook in Dordrecht, in deze periode fors toegenomen.

DIT MOET ANDERS!

De VSP wil naar een welzijnssamenleving waar iedereen mee profiteert van economische groei en Eneco gelden.
De mensen zijn het belangrijkst. Er moet voor hen een grote inhaalslag komen. Dus hogere lonen, AOW, bijstandsuitkeringen en minimumloon om de opgelopen achterstand van de afgelopen jaren in te halen.