VSP

Onveilige situatie op het leerpark

 

Vandaag heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder over de onveilige situatie op het Leerpark.Geachte heer Van der Linden,Op het leerpark worden op dit moment werkzaamheden verricht door Heijmans.De parkeerplaatsen en de stoep zijn door middel van hekken afgeslotenHet gaat hier om 25 parkeerplaatsen die nu achter de hekken verdwenen zijn. Het is ons inziens een gevaarlijke situatie want de stoep is ook achter de hekken geplaatst. De foto’s laten zien dat men (schoolkinderen van het Internaat bijvoorbeeld) nu van de rijbaan gebruik moeten maken waar veel bussen en dienstverleners rijden.Een onveilige situatie.Kinderen moeten op een veilige manier naar school kunnen.Ziet u oplossingen op zeer korte termijn?Beter voorkomen dan genezen!Wij horen graag van u?VSP Dordrecht