VSP

Instaptarief Drechthopper wordt niet teruggedraaid”

 

Vandaag in AD de Dordtenaar.Maandag 21 januari 2019 nam Wethouder Peter Heijkoop een burgerinitiatief in ontvangst van twee zeer betrokken inwoonsters. Zij hebben 350 handtekeningen opgehaald en overhandigd aan de wethouder. De reden van dit initiatief is, dat vanaf 1 januari 2019 de kosten voor mensen die gebruik maken van de Drechthopper 60 eurocent instapkosten zijn geworden. Voorheen was dit niet het geval en werden de gereden kilometers alleen afgerekend.Inmiddels heeft het Drechtsteden bestuur aangegeven er niets voor te voelen om e.e.a terug te draaien.Teleurstellend aldus Leo Stolk namens de VSP