VSP

Onze vragen over hoge Parkeertarieven bij ASZ en Sportboulevard aan het College

Gisteren hebben wij gelezen, dat volgens de seniorenorganisatie KBO-PCOP de parkeertarieven erg hoog zijn op de parkeerplaatsen bij ziekenhuizen. Mensen die een langere periode veel in het ziekenhuis moeten zijn kunnen daardoor honderden euro’s kwijt zijn. Dit is voor vele mensen veel geld. KBO-PCOB zou graag zien dat het parkeren bij alle ziekenhuizen gratis wordt.Ook de VSP zou graag zien, dat parkeren bij het ziekenhuis en sportboulevard gratis wordt.Sinds lange tijd is betaald parkeren ingevoerd bij ons Albert Schweitzer Ziekenhuis en de Sportboulevard in Dordrecht. Bezoekers van het ziekenhuis moeten betaald parkeren in de parkeergarage of op het buitenterrein. De kosten voor bezoekers van zowel het ziekenhuis als de sportboulevard kunnen enorm oplopen. De parkeerplaatsen zijn eigendom van de Gemeente Dordrecht. Wij hebben daarom de volgende vragen; Waarom moeten bezoekers of mantelzorgers van patiënten van het ziekenhuis hiervoor duur betalen? Waarom kan in Zwijndrecht of Sliedrecht bij het ziekenhuis wel gratis worden geparkeerd? Is het College ook van mening dat dit parkeren voor bezoekers zeer kostbaar is, en gratis, of tegen een zeer geringe prijs zou moeten kunnen?Is het college bereid het parkeer tarief voor parkeren bij het Albert Schweitzer ziekenhuis af te schaffen? Wij zien uw antwoorden graag tegemoet, Vriendelijke groet, Bernadette Striebeck Namens de VSP