VSP

Veerdienst Zwijndrecht-Hooikade. Wij stellen er artikel 40 vragen over

Vandaag artikel 40 vragen gesteld aan het college inzake de Veerdienst Zwijndrecht- Hooikade Dordrecht

Op “ons” schiereiland is de nodige commotie ontstaan over het schrappen van de veerdienst Zwijndrecht – Hooikade Dordrecht.
Een aantal mensen gaan actie ondernemen waarvan er bij de griffie al een aantal mails van inwoners binnen zijn gekomen.

Wij hebben dan ook de volgende vragen;

• Wist het college dat door deze aanbesteding de goede en snelle veerverbinding tussen Zwijndrecht Veerplein en Dordrecht Hooikade v.v. buiten het hoogseizoen zou komen te vervallen?
• Vindt u dit passen in het duurzaamheidsbeleid van Dordrecht? (zie ook https://www.dordtduurzaam.nl/vervoer-en-mobiliteit)
• Kunt u inzage geven in de betreffende verslagen van de besprekingen tussen gemeente en provincie over deze concessie?
• Kan de Gemeenteraad inzage krijgen in de verslagen van de besprekingen tussen provincie en Blue Amigo over de details van de concessie? (Met de achterliggende vervoergegevens naar leeftijd en bestemming vanuit Zwijndrecht naar Dordrecht v.v.)
• Kunt u en wilt u de dienstregeling weer herstellen? Zo niet, welke stappen voorziet het college om deze ontwikkeling terug te draaien?

Margret Stolk,
VSP Dordrecht

Foto’s Thymen Stolk Fotografie