VSP

De VSP staat voor de inwoners van Dordrecht klaar met een Klankbordgroep en een Denktank

De VSP staat voor de inwoners van Dordrecht klaar met een Klankbordgroep en een Denktank

De Verenigde Senioren Partij is een lokale politieke partij die opkomt voor het welzijn van alle inwoners van Dordrecht met een extra aandacht voor de belangen van senioren, kwetsbare inwoners, gehandicapten, maar ook jongeren en mensen die in armoede leven.
De gemeenteraadsleden van de VSP hebben dit de afgelopen jaren zich keer op keer laten zien en op veel plaatsen was de VSP ook daadwerkelijk aanwezig tussen de inwoners van Dordrecht om hen bij te staan bij problemen die zij ondervinden in onze stad.

Zo sprong de VSP in de bres voor goede vervoersmogelijkheden voor senioren. (Lijn 3, 4 en 5). Gratis met de bus voor 65+(12,50).
Behaalde veel kinderen dankzij de inzet van de VSP in de gemeenteraad een zwemdiploma en liet de partij zich horen voor lage parkeertarieven voor de medewerkers in het Albert Schweitzer ziekenhuis.
Het college sloot op aandringen van de VSP en CDA aan bij het landelijke PACT voor Ouderzorg. De VSP heeft ervoor gezorgd dat er meer levensloopbestendige woningen in Dordrecht gebouwd worden. De motie voor een Zorgbuurthuis in Dordrecht, door de VSP ingediend samen met de SP, kreeg steun van de raad. De VSP heeft zich op het gebied van de breedtesport keihard ingezet voor de verenigingen en hun vrijwilligers. Er moet veel meer geld bij de sport. Teleurstellend ging de coalitie hierin niet mee. (BVD, VVD, CDA, en CU/SGP)

Naast voor onze inwoners serieus en goed van zich te laten horen in de gemeenteraad, organiseerde de VSP gezellige middagen om de eenzaamheid van mensen een stukje te verlichten en plakten wij samen met en voor onze inwoners veel mooie boeken van 800 jaar Dordrecht vol. Zo maar een aantal punten waar de VSP zich hard voor heeft ingezet.

De VSP is echter nog niet klaar. Goed kunnen wonen, goede zorg en het bestrijden van eenzaamheid waaronder velen gebukt gaan, zijn punten die van groot belang zijn voor de VSP. Ons doel is een veilige en schone stad met een eerlijk en sociaal beleid. De VSP wil goed openbaar vervoer zowel in de stad als in alle wijken om de stad te bereiken en zo staan er in het verkiezingsprogramma van de partij nog meer voorbeelden van zaken die we nastreven.
We spannen ons als partij in voor een integere, naar inwoners luisterende overheid en politiek. Waarbij de inwoners van Dordrecht niet klem komen te zitten tussen balie en beleid door steeds weer wijzigende uitgangspunten en te ingewikkelde besluiten en regels. Daarbij wil de VSP samen met de Dordtenaren kijken wat goed is voor onze mooie stad. Om dat te bereiken staat er binnen de VSP een grote Klankbordgroep en een Denktank klaar om vragen, zorgen, klachten en ideeën voor de stad of uw wijk die u als inwoner heeft, aan te horen. In elke wijk van Dordrecht is iemand van de Klankbordgroep van de VSP vertegenwoordigd. Graag gaan zij met u in gesprek en helpen u om uw vragen of problemen verder onder de aandacht te brengen bij de gemeente.

De leden van de VSP-Klankbordgroep zullen dit doen via de gemeenteraadsleden van de VSP met wie nauwkeurig contact wordt onderhouden. Maak gerust gebruik van de Klankbordgroep en mail uw vragen en zorgen naar margretstolk@hotmail.com of bel 06 55988520.
Onze klankbordgroep bestaat uit Thijs van de Dussen, Renate de Feo, Bert Vervoort, Sjaak Pluijmert, Annette Janssen, Pieter van Es en Margo Hoogvliet .

Want de VSP is er voor u als inwoner van onze mooie stad!🇦🇹
Margret Stolk