VSP

Onze inbreng in de gemeenteraad van 9 november 2021

.

De begroting 2022!
De laatste begroting van een uiteengevallen rechtse coalitie.

In 4 jaar verandert er veel in deze steeds snellere wereld. De coronacrisis, stikstof, Co2 en Pafs en de snel toenemende woningnood onder studenten, starters, jonge gezinnen en geschikte woningen voor ouderen. Ook de door de woningnood oplopende huren en extreem stijgende woningprijzen zijn voor deze coalitie geen aanleiding om haar beleid voor 2022 aan te passen. Van doorstroming in de woningmarkt is al helemaal geen sprake meer. De stagnatie is een feit met als consequentie dat inwoners van Dordrecht wachttijden hebben van tenminste 7 a 8 jaar op een betaalbare woning.
Wat de VSP opvalt is de dissonant tussen het woningbouwbeleid en het economische beleid van dit college. Zowel het woningbouwbeleid, dat gericht is op hoogopgeleid en welvarend, past niet aan op de marktvraag naar betaalbare woningen voor sociaal zwakkere huurders/kopers, jongeren, starters en het bevorderen van doorstroming van ouderen naar voor ouderen aangepaste woningen. Ook de banen die worden gecreëerd in Dordrecht zijn over het algemeen lage lonen banen, die weer niet passen op het duurdere woningsegment dat dit college in Dordrecht voorstaat.
Ook de landelijke kerncijfers van het CBS geven aan dat Dordrecht helemaal niet zo dramatisch achterblijft in inkomen, WOZ-waarde of bevolkingsopbouw. Hier en daar moet er wel iets gebeuren maar een woningbouwbeleid gericht op jong, hoogopgeleid en welvarend is een overdreven antwoord op relatief kleine landelijke verschillen.
Een mismatch in gevoerd beleid van ja welste dus! En dan gewoon doorgaan met het woningbouwbeleid dat in 2018 is opgesteld. Ongelofelijk en zeer kwalijk te nemen aan dit college en de oppositiepartijen die dit beleid hebben ondersteund.!
Kijkt de VSP naar de financiële begroting dan valt het op dat de structurele begrotingsruimte dramatisch is afgenomen tijdens deze coalitieperiode. Gevolg is dat een nieuwe coalitie na de verkiezingen in 2022 geen of zeer beperkte financiële bewegingsruimte heeft om haar beleid vorm te geven.
De begroting van 2022 laat een positief resultaat zien. Knap werk van het zittende college. Maar bij nadere bestudering leert het de VSP dat de begroting 2022 gered wordt door hogere eenmalige inkomsten uit het gemeentefonds. Zonder deze rijksbijdrage komt Dordrecht structureel tekort, zoals ook blijkt uit de prognose in 2024 en 2025.
En dan Stedin, de VSP heeft nadrukkelijk afstand genomen van investeren in Stedin. Uit de begroting blijkt dat de dividenduitkering van 4 miljoen per jaar in de komende jaren niet wordt uitgekeerd. Een investering die een provinciestad vanuit haar marginale invloed op het energiebeleid nooit had mogen doen. Indien deze investering niet was gedaan en deze gelden beter waren besteed dan heeft Dordrecht geen structurele budgetoverschrijding en zou er meer ruimte zijn om deze gemiste 4 miljoen aan dividend zinvol te besteden aan de inwoners van Dordrecht. (Bijvoorbeeld aan armoedebestrijding).
En dan nog de lokale lasten. De lokale lasten zijn in de afgelopen 4 jaar met 12,5% gestegen. Terwijl de lonen, uitkeringen in deze periode nauwelijks zijn geïndexeerd. Veel pensioenen zijn in deze periode zelf gekort. Een college dat het dus belangrijker vindt dat de gemeentelijke inkomsten op peil blijven dan het te besteden inkomen van haar burgers. Met de Eneco meevaller van 390 miljoen was een tegemoetkoming in lagere gemeentelijke lasten een welkome geste geweest voor de inwoners van Dordrecht.
Zover de eerste termijn.

Margret Stolk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *