VSP

Het rioolgemaal Hazelaarlaan en gezondheid

De VSP, PvdA en GroenLinks hebben art. 40 vervolg vragen gesteld aan het college over het rioolgemaal Hazelaarlaan en gezondheid.

Opnieuw wenden wij ons tot u met een aantal artikel 40 vragen met betrekking tot de Hazelaarlaan. Wij komen wederom hierop terug vanwege nieuwe informatie die ons heeft bereikt. Op maandag 18 oktober j.l. kregen wij een reeks foto’s doorgestuurd die op het eerste gezicht niet direct te duiden waren. Nadere uitleg leerde ons echter dat het een gangenstelsel onder de eerste twee huizen aan de Hazelaarlaan zouden zijn. De gangen zouden zijn gegraven door bruine/zwarte ratten. Het betreffen nu nog de panden grenzend aan de bunker van het rioolgemaal. Gezien de snelheid van vermenigvuldigen zou het ons niet verbazen wanneer deze plaag zich de komende weken gaat uitbreiden naar belendende panden. Daarnaast sluiten wij niet uit dat het ongedierte zich, als gevolg van de kou, naar binnen gaat begeven. Een deskundige ongediertebestrijder, die de zaak in ogenschouw heeft genomen, concludeerde al direct dat de oorzaak van de plaag terug te voeren is op de bunker van het rioolgemaal dat u stelselmatig geweigerd heeft te verwijderen. Naar zijn zeggen komen de ratten af op de geur die, voor een mensenneus niet waarneembaar, verspreid wordt vanuit deze put waarin zich het rioolgemaal bevindt. Los van het feit dat ratten de nodige overlast veroorzaken, wijzen wij u ook nadrukkelijk op het gevaar voor de volksgezondheid die dit ongedierte geeft. Het betreft hier een jonge nieuwbouwwijk waar wellicht gezinnen wonen met kinderen. Deze kunnen extra kwetsbaar zijn voor dit ongedierte die zij spelenderwijs tegen kunnen komen. Ratten veroorzaken immers allerlei ziekten waarvoor kinderen extra vatbaar kunnen zijn. Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:
1.Kunt u onderzoeken of er inderdaad sprake is van overlast door ratten? Wanneer er sprake is van overlast door ratten, op welke wijze gaat u dit probleem aanpakken?

  1. Wanneer er geen overlast is van ratten, waardoor worden de gangen dan veroorzaakt?
  2. Kunt u deskundige ongediertebestrijders raadplegen om de oorzaak van de overlast aan te wijzen? Mocht uit hun bevindingen blijken dat inderdaad het rioolgemaal de oorzaak van de overlast is, bent u dan bereid deze alsnog weg te halen?
  3. Mocht die bereidheid er nog steeds niet zijn, op welke wijze gaat u dan de volksgezondheid in deze recent gebouwde buurt met dure koopwoningen waarborgen?

Namens Cor van Verk, Kitty Kruger en Margret Stolk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *