VSP

17 oktober 2021 wereldarmoededag

17 oktober 2021 wereldarmoededag!
Het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden viert zijn 10-jarig bestaan in Speeltuin Zeehavenkwartier waar veel mensen naar toe kwamen.
Kees Thies had wederom de eer om deze middag te begeleiden.
De VSP feliciteert het Platform met al het goede werk wat zij verzetten in de strijd tegen armoede.

De VSP vindt, dat onze verzorgingsstaat al jaren geleden om zeep is geholpen, waardoor nu te veel mensen tussen wal en schip vallen. Het leven voor steeds meer mensen is op veel gebieden onzekerder geworden. De VSP vindt dat de bestrijding van armoede in de stad een maatschappelijke taak is. Het vraagt om een proactief beleid waarbij samenwerking tussen de verschillende partners in de stad dient te worden gestimuleerd. Vooral ouderen en gezinnen met minderjarige kinderen die opgroeien in armoede, moeten de kans krijgen zonder beletsel deel te nemen aan activiteiten op sociaal, cultureel, welzijn en sportgebied. De VSP is van mening dat de overheid een actieve rol heeft in het creëren van middelen die het mogelijk maakt om te beletten dat minderjarige kinderen aan de zijlijn van de samenleving komen te staan. Wij dragen het Platform een warm hart toe.

Leo Stolk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *