VSP

Stedin: speeltje van het Dordtse college?


De Dordtse coalitie wil voor  20 miljoen extra gaan investeren in Stedin. Dit bedrijf voorziet grote delen van Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht en een stukje van Friesland van gas- en electra netwerken.Dordrecht is met 44 andere gemeenten in en rond de Drechtsteden aandeelhouder in Stedin. Het aandeelhouderschap van deze gemeenten is ontstaan doordat in het verre verleden steden zelf verantwoordelijk waren voor de gas- en electra voorzieningen in hun gemeenten.

Door samenwerking tussen gemeenten in de Drechtsteden zijn Eneco en Stedin ontstaan. Daar Eneco in competitie met diverse energieleveranciers haar diensten is gaan aanbieden is er een commerciële energiemarkt ontstaan waardoor lokale overheden door de centrale overheid verplicht werden hun aandelen in Eneco te verkopen. Deze verplichte verkoop is in 2020 gerealiseerd. Deze verkoop was mede gebaseerd op besluitvorming van het Rijk in 2013 dat beleggen geen taak is van een gemeente en lokale overheden.Stedin is achtergebleven als een nutbedrijf dat gereguleerd wordt door de centrale overheid.

Zij is monopolist in de regio’s waar zij haar diensten aanbiedt. De transporttarieven, die zij aan consumenten en bedrijven in rekening brengt, worden door de centrale overheid bepaald. Het op historische gronden ontstane aandeelhouderschap van de Drechtsteden is gecontinueerd omdat Stedin een nutbedrijf is en er geld nodig was om de infrastructuur te beheren en uit te breiden.Door de opwarming van de aarde worden er wereldwijd maatregelen genomen om fossiele brandstoffen te vervangen voor klimaat neutrale energie. In Nederland is besloten het aardgas binnen afzienbare tijd te vervangen door wind- en zonne-energie en/of waterstof en deze energie transitie leidt ertoe dat bedrijven als Stedin fors moeten gaan investeren om hun transportnetwerken hiervoor geschikt te maken.Stedin voorziet dat voor haar investeringen op korte termijn  200 miljoen kapitaaluitbreiding nodig is, op middellange termijn euro 1 miljard en uiteindelijk  7 miljard om te voldoen aan de ambities van de overheid.  

Daar Stedin slechts 1 van 10 aanbieders is in Nederland zal er in Nederland uiteindelijk wellicht  100 miljard nodig zijn voor dit soort bedrijven om de doelstellingen van Nederland te realiseren.Om de eerste investering hierin van Stedin mogelijk te maken, zijnde 200 miljoen, heeft Stedin het Rijk benaderd, daarna de Provincies, maar die waren niet geïnteresseerd. Dus klopt Stedin nu weer aan bij haar huidige aandeelhouders, waaronder de Gemeente Dordrecht, om de noodzakelijke  200 miljoen te gaan voorzien.Ondanks dat deze Drechtgemeenten de derde keus zijn van Stedin, lijkt Dordrecht enthousiast om  20 miljoen van de Enecogelden te herinvesteren in Stedin. Dat gaat de VSP (Verenigde Senioren Partij) te ver. Het argument dat Dordrecht op deze wijze bijdraagt aan de energie transitie is symbolisch waar, maar concreet een druppel op een gloeiende plaat. En wat als Stedin straks 1 miljard of 7 miljard nodig heeft?  De VSP vindt investeren in dergelijke netwerken met zulke enorme bedragen in de toekomst niet de taak van een provinciestad als Dordrecht. Dit zijn zaken die landelijk en door de centrale overheid moeten worden aangestuurd en gefinancierd.Een van de argumenten van de gemeente Dordrecht is dat investeren in een nutbedrijf geen of weinig risico’s met zich meebrengt.

Ook wordt geïnvesteerd in preferente aandelen met een gegarandeerde dividenduitkering tussen de 1- en 3 %. En deze afspraken gelden voor 5 jaar.  Maar wat nu als de inflatie in de komende 5 jaar stijgt en daarbij de marktrente? De VSP heeft laten uitrekenen dat bij een marktrente van 6% de waarde van de investering van 20 miljoen halveert! Dan heeft de Gemeente Dordrecht dus 10 miljoen verlies! Ook zal er, naar verwacht, een consolidatie ontstaan van de 10 huidige netwerkbedrijven. Er is veel efficiency te bereiken als er maar 4 of 5 dergelijke nutsbedrijven zijn in plaats van de huidige 10. De VSP sluit ook niet uit dat er buitenlandse spelers (ook nutsbedrijven) zich op de Nederlandse markt gaan manifesteren of bestaande nutsbedrijven gaan overnemen (Eneco is ook gekocht door een Japans bedrijf!). De Europe Unie zal dergelijke grensoverschrijdende initiatieven alleen maar toejuichen.Kortom; het wordt dus een onoverzichtelijke markt in de komende jaren. Daarbij bestaat de kans dat de economie na de corona epidemie sterk gaat aantrekken en, zoals in de US, oververhit raakt. Dit maakt het risico op rentestijging door inflatie vrij aannemelijk.

De VSP ziet bij het investeren in Stedin net zoveel of nog wel meer risico’s dan als er geïnvesteerd wordt in een commercieel bedrijf. De VSP dringt er bij het huidige college op aan niet te investeren in Stedin daar de risico’s te groot zijn. Het is niet de taak van een college om te gaan speculeren en daarvoor gemeenschapsgeld te gebruiken. Tevens zijn de investeringen die in de toekomst voor Stedin noodzakelijk zijn van een dergelijke omvang dat dat voor de gemeente Dordrecht een maatje te groot is.De VSP  is van mening dat wij nu niet meer moeten (en zelfs niet mogen gezien de aanwijzingen van het Rijk) investeren in Stedin en dat wij de centrale overheid een signaal moeten geven dat dergelijke belangrijke investeringen niet bij lokale kleine gemeenten thuishoren.  

De VSP is zelfs van mening dat Dordrecht zo snel als mogelijk het huidige aandelenpakket met een waarde van  245 miljoen te gelde moet maken en moet gaan gebruiken om Dordrecht te verlossen van bijvoorbeeld gif treinen, meer in sociale woningbouw te voorzien en de bestrijding van de armoede (1 op 10 gezinnen in Dordrecht!) nadrukkelijker ter hand te nemen. Dat is waarvoor de gemeenteraadsleden zijn gekozen door de bewoners van Dordrecht en waarvoor gemeente gelden moeten worden aangewend.De VSP maakt zich zorgen of de reeds in bezit zijnde aandelen van Dordrecht in Stedin wel verkocht kunnen worden. Dat kan namelijk alleen aan (locale) overheden. Heeft Dordrecht door deze regels haar ziel verkocht aan Stedin?Doet ons denken aan de laatste zin van het liedje van de Eagles “Hotel California”: naar het Nederlands vertaald: “Je kunt op elk moment uitchecken, maar je kunt nooit vertrekken.Hopelijk redt onze grote broer Rotterdam of Den Haag ons uit deze hachelijke situatie,

Margret StolkVSP Dordrecht.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *