VSP

Onze artikel 40 vragen inzake De Molen Kijck over den Dijck.

Onze fractie, bij monde van Leo Stolk, heeft met de voorzitter en TC-man van de stichting Molen Kijck over den Dijck aan de Noordendijk een gesprek gehad over de scheurtjes in de roeden bij de wieken van de molen, waardoor de molen niet meer kan draaien zonder gevaar van afbreken van de wieken.
Het herstel van de schade is begroot op 165.000 euro incl. btw (ex. btw 135.000 euro). Voor dit bedrag is bij het Rijk subsidie aangevraagd. Het Rijk heeft aangegeven maximaal 50% van het bedrag (67.500 euro) te vergoeden, mits er niet te veel subsidieaanvragen binnenkomen. Begin maart zal daar uitsluitsel over zijn. Als er te veel aanvragen zijn, zal er geloot gaan worden.
Nu is het bestuur van De Molen Kijck over den Dijck bezig om gelden binnen te halen via Facebook, donateurs en bedrijven. Er is inmiddels 25.000 euro toegezegd waarvan 20 % is gedoneerd door bedrijven. Uit ons gesprek over de afkeuring van de wieken (roeden) van de molen is duidelijk geworden dat het herstel een onvoorziene uitgave is en dat daar geen geld voor is gereserveerd. Wel is er een reserve van rond de 100.000 euro.
Het bestuur van de molen is bij de gemeente geweest voor een aanvullende subsidie maar heeft nul op het rekest gekregen onder vermelding dat de molen een rijksmonument is en dat subsidietoekenning een taak voor het Rijk is.
Wel is een ondersteuning op het gebied van Public Relations aangeboden om gelden binnen te krijgen maar daar komt niets van.
Als extra info: de molen is 20 jaar geleden voor 1 euro aan de stichting verkocht met de mededeling dat ze zelf de broek moet ophouden. In het gesprek kwam nog wel naar voren dat er nieuwe zeilen zijn gekregen met de tekst 800 jaar Dordrecht. Ook heeft de gemeente voorgesteld een lening te geven met 1 % rente maar de inkomsten zijn te mager om een lening te kunnen terugbetalen want de molen is geheel afhankelijk van donaties en giften.
Als VSP hebben wij dan ook de volgende vragen aan het college;

 1. Is het u bekend dat de wieken dit jaar stil moeten blijven staan omdat deze zijn afgekeurd?
 2. Is het college bekend dat het een behoorlijk bedrag kost om de molen weer draaiende te krijgen?
 3. Is het college bekend dat het Rijk max 50% van de kosten aan subsidie kan geven mits de aanvraag ingeloot wordt.
 4. Welke waarde hecht het college aan deze molen en het weer draaiende krijgen daarvan?
 5. Onder welke voorwaarden zou het college toch een subsidie kunnen verstrekken waardoor de reparatie uitgevoerd kan worden?
  De VSP wil het college vragen alsnog een keer te kijken naar de mogelijkheid om toch een subsidie te verstrekken waardoor de reparatie uitgevoerd kan worden.
  De VSP vindt het heel belangrijk voor Dordrecht, dat de molen draait om zo op eigen (wind)kracht meel te kunnen produceren en niet de stenen laat draaien op stroom. Het is de nog enige draaiende molen op dit eiland waar wij ontzettend trots op zijn.
  DE VSP wacht vol belangstelling op het antwoord.

Met vriendelijke groet,
Leo Stolk, namens de VSP

Foto Thymen Stolk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *