VSP

Terug naar de menselijke maat

De VSP pleit al heel lang voor meer aandacht en daadwerkelijke hulp voor ouderen en mensen die het moeilijk hebben.In de politiek redeneren we vaak zakelijk. Onderwerpen als groei, meer woningbouw, bezuinigen en werkgelegenheid zijn vaak belangrijke doelstellingen. Maar ook het keihard aanpakken van vermeende fraude, zeker bij doelgroepen die door hun achtergrond al achtergesteld worden en het minst in staat zijn om zich te verdedigen.De toeslagenaffaire heeft blootgelegd dat de regels van onze rechtsstaat door vrijwel alle overheidsorganen en de rechterlijke macht met voeten worden getreden. De overheid heeft uit het oog verloren dat zij in de eerste plaats dienend moet zijn naar burgers. In plaats daarvan is het een bestraffende overheid, die geen gevoel meer heeft voor de zwakkeren in de samenleving. Deze misstanden komen waarschijnlijk op grotere schaal voor. De VSP is daarom voor een heel ander stelsel waarbij de financiële risico’s door fouten niet op de burger worden verhaald.Terug naar de menselijke maat wordt waarschijnlijk de verkiezingsleuze van de landelijke verkiezingen. Maar hoe moet dat er volgens de VSP en dan met name in Dordrecht gaan uitzien?Haal mensen uit armoede, wees coulant naar mensen in de bijstand en haal als overheid niet altijd het onderste uit de kan. Zorg dat kinderen hierbij nooit de dupe worden. Doe alles om eenzaamheid te bestrijden en bouw meer woningen voor beginners en mensen met een kleine beurs. Maak het wonen in de laatste levensfase voor ouderen plezierig door zorgbuurthuizen te bouwen in de wijk waar ze altijd al gewoond hebben.En als laatste, specifiek voor Dordrecht, wees coulant en houd de parkeertarieven voor het personeel en de bezoekers van het Albert Schweiter Ziekenhuis in Dordrecht betaalbaar.Terug naar de menselijke maat, ook in Dordrecht.

Margret StolkFoto Sylhouette Fotografie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *