VSP

Begroting 2021 Lakmoesproef voor huidig college!

Het huidige college heeft nog 1 jaar de tijd om hun ambitieuze programma uit 2018 kracht bij te zetten. Een collegeperiode dat geteisterd werd en wordt door allerlei onvoorziene gebeurtenissen, zoals de stikstof-en Pfas problematiek bij de woningbouw en de coronacrisis met een verlammend effect op de economische groeiverwachtingen.
De effecten van deze onvoorziene gebeurtenissen zijn te zien in de tegenvallende aantallen nieuwbouwwoningen in Dordrecht. Slechts 1000 in plaats van de voorziene 4000 woningen en een groei van de werkgelegenheid van slechts 25% van hetgeen in 2018 werd voorzien.

De VSP heeft, gezien de omstandigheden, begrip voor deze tegenvallende resultaten en verwacht dat de coronapandemie nog veel meer neergang gaat veroorzaken op het gebied van werkgelegenheid en economische groei.
In de begroting van 2021 wordt veel gesproken over de mogelijke negatieve effecten van corona, maar op financieel gebied worden er vrijwel geen voorzieningen getroffen.
De VSP is het daarmee oneens.
In een dergelijke crisissituatie moet er meer worden geïnvesteerd om ouderen, jongeren en kwetsbare inwoners van Dordrecht maximaal bij te staan bij het bestrijden van inkomensverlies, banenverlies, eenzaamheid, neerslachtigheid en ondervoeding. Ook lokale gezonde bedrijven (w.o. horeca) moeten financieel geholpen worden om de werkgelegenheid en de aantrekkelijkheid van onze stad te waarborgen voor ná de coronacrisis.
De VSP is voor investeren om de nadelige gevolgen van de coronapandemie te bestrijden en tegen bezuinigingen op de begroting van Dordrecht in 2021, zoals het college van plan is.
In tijden van een crisis met zoveel menselijk leed mag je niet bezuinigen!
Gelukkig heeft Dordrecht voldoende reserves om het coronaleed in Dordrecht te verzachten.

Margret Stolk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *