VSP

Behoud betaald voetbal in Dordrecht

De VSP is voor behoud van het betaalde voetbal in Dordrecht. Dat staat in ons verkiezingsprogramma en hebben we sindsdien ook in de raad uitgedragen. Maar de grote vragen daarbij zijn 1) op welke plaats is het mogelijk en 2) in hoeverre de Dordtse gemeenschap daarin moet en wil bijdragen.  

Over dat laatste is door het college en deze gemeenteraad in januari van dit jaar een duidelijke uitspraak gedaan. Het college stelde dat een financiële bijdrage noch garantstelling aan de BVO gewenst is. De raad heeft in een motie over sportpark Krommedijk in januari onder meer gesteld dat de breedtesport leidend is in de revitalisering van sportpark Krommedijk in samenhang met de door raad gevraagde herziening van de Toekomstvisie Sportparken en dat FC Dordrecht op eigen kosten en risico kan aanhaken.  

Intussen zijn we acht maanden verder en is duidelijk geworden dat het door de raad in de motie van januari gevraagde onderzoek tot niets heeft geleid, althans als het gaat om het maatschappelijke financieren van plannen inzake de BVO. Eerder is al duidelijk geworden dat plannen met commerciële activiteiten op sportpark Krommedijk niet mogelijk waren. En als duiveltje in een doosje kwam de VVD in de adviescommissie nu met het idee om te kijken of financiering van een vernieuwd stadion met woningbouw mogelijk is, een gang van zaken die aldus de heer Den Heijer tijdens de adviescommissie toch minimaal twee jaar gaat duren.

Wat betekent dat? In de eerste plaats opnieuw vertraging en onzekerheid, zowel voor de BVO als voor de breedtesportclubs. Deze clubs hebben naar aanleiding van de aangenomen motie zelf initiatieven ondernomen, zo heeft wethouder Stam in de adviescommissie gezegd. RCD heeft plannen gemaakt voor uitbreiding van kleedkamers en DFC en The Hawks hebben een plan gemaakt voor verdergaande samenwerking in één clubgebouw.

Met weer een nieuw onderzoek voor sportpark Krommedijk zetten we deze clubs weer in de parkeerstand, weer meer onzekerheid, weer vertraging en dit geldt ook voor de BVO. En als we dan de kansen voor woningbouw op de Krommedijk moeten beoordelen, dan is er naast de vraag of het bestemmingsplan gewijzigd kan en mag worden, ook de kwestie van ‘waar bouwen we dan’. Dat kan niet anders dan dat het ten koste gaat van de breedtesport en van bestaand groen. Willen we dat, een vraag die we mede stellen in het licht van de blauw-groene stad, waarin de Krommedijk een belangrijke plaats innneemt?

Om de BVO en de breedtesport op de Krommedijk een echte kans te geven, vindt de VSP dat het onderzoek breder getrokken moet worden naar ook andere plekken dan de Krommedijk. Waarom vragen we in een motie dan bijvoorbeeld ook niet of het plan van Ballast Nedam voor een stadionontwikkeling inclusief commerciële activiteiten als detailhandel en mogelijk maatschappelijke activiteiten rond het Europaplein alsnog kans van slagen heeft. Met de wijken Wilgenwende en het nog te ontwikkelen Amstelwijckpark in de buurt, alles bij elkaar zo’n 1000 woningen, liggen daar toch kansen voor de detailhandel.

De VSP wil voor de Krommedijk geen hoofdpijndossier zoals de Schenkeldijk voor de clubs aldaar is geworden. Verder vinden we dat de raad in deze dossiers geloofwaardig moet blijven. De VSP vindt daarom dat onderzoek naar mogelijkheden om de BVO voor Dordt te behouden breder moet worden getrokken dan elke keer maar nieuwe dingen te verzinnen voor de Krommedijk, een belangrijk onderdeel in de visie voor de blauw-groene stad.  

Margret Stolk

Foto Thymen Stolk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *