VSP

De route naar succes voor de Biesboschhal


De Verenigde Senioren Partij (VSP) als mede-indiener van het amendement “de route naar succes voor de Biesboschhal”, laat zich op dit punt tevens leiden door het gegeven, dat er in deze nieuwe in verdere ontwikkeling zijnde wijk Stadswerven behoudens veel woningbouw, nog bijzonder weinig is gerealiseerd aan voorzieningen.
In onze optiek is bij een juiste invulling van de mogelijkheden die de Biesboschhal biedt het een welkome en geschikte gelegenheid om de leefbaarheid in deze wijk te versterken en te verruimen en dit geld wat ons betreft tevens voor de wijk de Staart.
Het kan uitgroeien tot een ontmoetingsplaats voor zowel de bewoners van Stadswerven alsook daarbuiten zodat we kunnen bewerkstellen dat hier daadwerkelijk sprake is van verbinding.
Een zinvolle en gerichte invulling van de Biesboschhal met tot bijvoorbeeld Sport, kleinschalige winkels etc. kunnen de wijk Stadswerven en ook de Staart een boost geven.
De verbinding met het water en de maritieme geschiedenis zal naar ons inziens nog versterkt worden door de positie van de Siegfried hierin te waarborgen en haar ligplaats bij zowel verkoop als verhuur van de hal als beding te verankeren.
Dus wat de VSP betreft de Biesbosch-hal nu nog niet op de dispositielijst plaatsen
Eerst in kaart brengen welke gegadigden er zijn, wat zij met de Hal willen doen en pas dan een besluit nemen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *