VSP

Onze vragen over Optisport en reddingsbrigade Dordrecht

Gisteren heeft onze fractie samen met het CDA schriftelijke vragen gesteld inzake Optisport en de Reddingsbrigade Dordrecht.

Zoals wij vernomen hebben, wordt er op verschillende vlakken bedrijven en sportverenigingen gecompenseerd voor de financiële gevolgen van de coronacrisis!
Goed nieuws, vinden we bij de VSP.
Zo worden onder andere de Sportboulevard en huurders aldaar gecompenseerd met de huur.

We brengen in dat kader het volgende onder uw aandacht en hebben hierover aan u enkele vragen.
Elk jaar organiseert de Dordtse Reddingsbrigade in de Sportboulevard het grote Ilse toernooi met vele teams uit binnen- en buitenland. Ook voor de editie van 2020 hadden veel teams zich aangemeld. Door het coronavirus heeft de vereniging de wedstrijden moeten afgelasten.

Het bestuur van de vereniging heeft alle betrokken partijen af kunnen zeggen. Optisport legt nu een factuur neer van 5863,60 euro bij de vereniging voor huur van het zwembad en de tijdwaarneming. De Dordtse Reddingsbrigade heeft gevraagd (verzocht) de rekening te laten vervallen omdat er sprake is van overmacht.

Wij begrijpen, dat het een zaak is tussen twee partijen waarin de gemeente mogelijk geen rol in heeft. Desondanks hebben we voor u en het college van B&W de volgende vragen:

• Is het u bekend dat de kosten voor de huur van het zwembad door de Dordtse Reddingsbrigade betaald moeten worden en vindt u het niet redelijk en billijk dat de huur voor het bad (wat niet gebruikt is) niet betaald hoeft te worden i.v.m. overmacht?
• Is de wethouder bereid om een poging te doen uit dit probleem te komen dat is ontstaan tussen Optisport en de Dordtse Reddingsbrigade?
• Bent u het met ons eens dat de gemeente als eigenaar van de Sportboulevard ook een verantwoordelijkheid heeft naar de verenigingen die van dit complex gebruik maken?
• Heeft Optisport met oog op de ontvangen huurcompensatie in dat kader ook geen verantwoordelijkheid om tot een vergelijk met de vereniging in deze zaak te komen?

Graag vernemen wij op korte termijn wat de wethouder hierin kan en wil betekenen?

Met vriendelijke groet,
Margret Stolk en Leo Stolk
Namens de VSP
Theo Oostenrijk,  namens het CDA

Foto’s Thymen Stolk

Foto Thymen Stolk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *