VSP

Startnotitie Sport Dit is hoe wij er over denken

Onze mening over de Startnotitie van het college over de  Sport in Dordrecht.

Sportvisie, herijking sportvisie en toekomstvisie sportparken. Het bestuderen en lezen van al deze visie documenten is al sport op zich. Je hebt er (1) uithoudingsvermogen voor nodig, (2) traint je hersenen, (3) je moet minimaal een trainingsduur van 5 jaar achter de rug hebben, maar in tegenstelling tot echte sportbeoefening is er amper enig resultaat en ontbreekt de bevrediging volledig.
De VSP is uiterst teleurgesteld over wat er in de laatste 5 jaar, na de vaststelling van de toekomstvisie Sportparken is geconcretiseerd.
En hoe komt dat nu? Dit college blinkt uit in visie documenten, maar legt daarin vaak uitgangspunten vast, die de visie onmogelijk maakt, of de uitvoering daarvan uiterst complex maakt.

De toekomstvisie Sportparken in 2015 ging uit van uitgangspunten, met minder structurele financiële middelen niet uitvoerbaar waren. Hoe moeilijk wil je het als college jezelf maken?
Er is door het college een budget van euro 5,5 miljoen uitgetrokken om met name verenigingen te laten samenwerken kostbare tijd en inspanningen van 5 jaar verloren gegaan.

En wat gaat het college doen, herijken van deze sportvisie en gelijk maar komen met een voorstel naar een programma Sportparken waar de gemeenteraad een oordeel over moet geven. Krijgen wij na 5 jaar aan tobben op deze wijze de noodzakelijke ontwikkelingen op Sportgebied weer opgang?  De VSP heeft veel contact met sportverenigingen en hoort voortdurend dat het vertrouwen in het college tot een dieptepunt is gedaald. De afgelopen jaren zijn een uitputtingsslag gebleken, waarbij alle geloofwaardigheid van dit college is verdwenen.

Vraag is nu of de Kernelementen uit 2015 gehandhaafd blijven en zo ja, hoe realiseren we dat:

1. Dordrecht profileert zich als sportstad
– Laagdrempelige sportvoorzieningen als onderdeel van de wijk (waar en hoe)
– Openbare sport- en recreatieparken in het hart van de stad (waar en hoe?)
– Grote stedelijke voorzieningen met een regionale of landelijke uitstraling (is dat nou een prioriteit?)

2. Samenwerking en multifunctionaliteit centraal (en als plannen tot samenwerking dan ergens spontaan ontstaan, wat is dan de rol van de gemeente) – kunt u voorbeelden noemen waar dat de afgelopen 5 jaar is gebeurd

3. De ruimte op de sportparken wordt optimaal benut 

4. De gemeente kan zo nodig sportparken sluiten (moeten er nog meer sportparken dicht en zo ja, waar?- (denk aan wijkfunctie)

5. De verenigingen en sporters gaan meer betalen (sluiten we dan geen mensen uit)

6. De gemeente onderzoekt alternatieve managementmodellen / andere rol aannemen als gemeente. Is het maatschappelijke financieren van de baan? (duidelijk is dat verenigingen niet meer weten waar ze moeten aankloppen door beleid en accommodatie los te koppelen en sportraad de functie van verenigingsvertegenwoordiger te ontnemen)

Voorzitter in deze startnotitie is investeren het codewoord voor de komende jaren maar waarvan gaan we dat betalen. Waar komt de focus te liggen en waarom duurt alles zo lang.

Naar onze mening lopen er heel veel zaken door elkaar heen.

Vraag: hoe kunnen we een goed programma voor sport ontwikkelen als we met zoveel andere akkoorden en programma’s rekening moeten houden?

Moeten we niet de sport centraal stellen en een programma ontwikkelen dat in laatste instantie getoetst wordt aan de andere akkoorden en programma’s

En laten we nu eens vaart maken, zodat we ons aan het einde van het traject daadwerkelijk kunnen profileren als sportstad.

Voorstel: maak een voor sport, een ideaal programma voor pak weg de komende 15 jaar zonder beperkingen inclusief een investeringsvoorstel, kortom wat gaat elk onderdeel kosten en een urgentieoverzicht, en wat pakken we het eerste aan, en laten we van daaruit noodzakelijke keuzes maken.

Maak de rol verenigingen belangrijk, laat ze participeren en beloon initiatieven.

Margret Stolk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *