VSP

Onze inbreng op de cultuurnota 2020-2024 in de commissie van 12 mei 2020.

Allereerst dank voor de uitgebreide- en op alle gebieden goed doordachte cultuurnota 2020-2024, waarin veel werk is gestoken.
De wethouder heeft gevraagd om deze cultuurnota te bezien vanuit de optiek of de nota voldoende bijdraagt aan de Groeistrategie van Dordrecht in de komende jaren.
En bij het stellen van financiële prioriteiten in de komende kadernota, welke onderdelen zeker in stand moeten blijven voor de komende jaren.
Cultuur is bij teruglopende economische vooruitzichten vaak het kind van de rekening en dat dreigt nu ook te gebeuren door de huidige Coronacrisis.
De VSP vindt het moeilijk in te schatten of een duidelijk cultuurbeleid en de daaruit voortvloeiende cultuuruitingen en evenementen echt bijdragen aan de groeiambitie van de gemeente Dordrecht.
Kijkend naar onze directe omgeving waar veel gebeurt op cultureel vlak zijn Rotterdam en Breda dichtbij en makkelijk te bereiken ook voor huidige en toekomstige inwoners. Er zijn zoveel andere argumenten voor burgers en gezinnen om een woonplaats te kiezen. Als er al een correlatie is tussen cultuuraanbod en het aantrekken van nieuwe bewoners dan is naar het inzicht van de VSP het faciliteren van een goede Sportinfrastructuur wellicht een beter magneet om nieuwe bewoners aan te trekken.
Dus op de vraag of deze cultuurnota echt bijdraagt aan de groeistrategie, moet de VSP concluderen wellicht iets, maar niet substantieel. Als de VSP zou moeten kiezen voor een dergelijke aanjager zouden wij eerder kiezen om sport meer te promoten, in ieder geval in dezelfde mate als wij doen bij cultuur.
Welke onderdelen van de cultuurelementen zouden in ieder geval in stand moeten blijven de komende jaren?
In stenen hoeft niet meer te worden geïnvesteerd. Daar is de VSP het mee eens. Maar in deze onzekere tijd en de 1,5 meter samenleving moet zo min mogelijk worden gesubsidieerd aan cultuurevenementen waar grote aantallen mensen samenkomen. Kijkend naar de eerstkomende jaren lijkt het de VSP verstandig verder te investeren in de cultuur infrastructuur. Talentontwikkeling, versterking makers klimaat, meer kunstenaars en ateliers in Dordrecht en samenwerken met vakopleidingen in Nederland en talent naar Dordrecht halen. In dit kader vindt de VSP het pijnlijk te vernemen, dat kunstenaars worden aangepakt door het grondbedrijf! Wij willen creativiteit in Dordrecht bevorderen en niet wegjagen.
De VSP wil dus onder de huidige omstandigheden van de 1,5 meter samenleving de cultuur infrastructuur naar voren halen en subsidies voor grote cultuur evenementen naar de toekomst verschuiven en deze weer oppakken, zodra de coronacrisis is uitgedoofd en de economie weer aantrekt.
Zodra wij de kader nota 2021 krijgen voorgelegd zal de VSP beslissen of zij akkoord kan gaan met de dan voorliggende cultuurnota 2020-2024.

Margret Stolk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *